MŚP

Według ustawy «Prawo przedsiębiorców» za przedsiębiorcę średniego uważa się firmę, która:

— spełniała w co najmniej jednym dwóch ostatnich lat warunki:
* zatrudniała średnioroczne poniżej 250 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty
* oraz miała przychody ze sprzedaży, wraz z przychodami finansowymi nie przekraczające 50 mln EUR, licząc według kursu z ostatniego dnia roku

— jeśli firma sporządza bilans, to jest także średnim przedsiębiorcą jeśli w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat spełniała warunki:
* zatrudniała średnioroczne poniżej 250 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty
* oraz suma aktywów bilansowych nie przekraczała 43 mln EUR, licząc według kursu z ostatniego dnia roku

Dla przedsiębiorcy «małego» limity wynoszą:

* zatrudnienie poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty
przychody do 10 mln EUR
* lub suma aktywów bilansowych do 10 mln EUR

Dla «mikroprzedsiębiorcy» limity wynoszą:

* zatrudnienie poniżej 10 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty
* przychody do 2 mln EUR
* lub suma aktywów bilansowych do 2 mln EUR

Related Post

Оставьте отзыв

Нужно ввойти для комментирования.