MŚP

Według ustawy «Prawo przedsiębiorców» za przedsiębiorcę średniego uważa się firmę, która: — spełniała w co najmniej jednym dwóch ostatnich lat warunki: * zatrudniała średnioroczne poniżej 250 pracowników, w przeliczeniu na...

Читать дальше read-more

Антикризисный щит: дофинансирование оплаты труда в MŚP (Малые и средние предприятия)

Малые и средние предприятия и микропредприятия, оборот которых значительно сократился, могут получить дофинансирование расходов на зараб...

Читать дальше read-more

Уведомление о приближающемся окончании срока действия сертификата Вашей электронной подписи в Польше (на флэшке).

Здесь важная информация о электронной подписи в Польше, если 2 летний срок от ее получения заканчивается, должны получить сообщение прибли...

Читать дальше read-more

Księgowość

BUCHALTERIA POLSKA  świadczy kompleksowe usługi z zakresu księgowości.  Nasze świadczenia skierowane są przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Zdecydowana większość firm przez ...

Читать дальше read-more

Latest News