Для клиентов — Dla klientów

Мы понимаем, что наши клиенты — основа нашей деятельности, поэтому Мы стараемся приложить все силы для предоставления им качественных и своевременных услуг от одной из лучших компаний.
Миссия бухгалтерской фирмы «Buchalteria Polska» — помогать бизнесу работать проще и эффективнее.
Самая распространенные услуги, которые оказывает наша фирма — это бухгалтерский учет и кадровый учет наших клиентов.

— Итак, условно говоря, Вы спите спокойно. Потому что имеете гарантию соответствия собственного бухгалтерского учета нормам и стандартам, принятым в государстве. Мы внимательно следим за всеми обновлениями в законодательстве, всеми новыми ПБУ и требованиями, имеем отработанный опыт гладкого решения каверзных вопросов и следим в соответствии с этим за правовым и финансовым здоровьем Вашей отчетности. Мы имеем освоенную схему документооборота, которая в состоянии решить задачи минимизации налоговых платежей. Наши знания пригодятся и для обеспечения более эффективной работы Вашей организации, мы всегда рады консультировать.

— Расходы на компьютерную технику, программное обеспечение и прочие сопутствующие расходы  на организацию рабочего места бухгалтера или собственной бухгалтерской службы Вас больше не беспокоят. Мы работаем в своем офисе, оборудованном в полной мере, офисе, находящимся в нашей собственности. Мы от Вас достаточно далеко, чтобы не беспокоить бухгалтерским шумом и достаточно близко, чтобы всегда прийти на помощь. При этом у Вас нет бухгалтера с отпусками, больничными и прогулами. Мы всегда на месте, поскольку мы – команда.

— Как известно, ответственность за начисленные налоги и правильность несет не главный бухгалтер, а юридическое лицо. Таким образом, Вы имеете возможность переложить всю ответственность за организацию учета и правильность его ведения на нашу компанию. Мы, в свою очередь, готовы возместить все убытки, если они последуют из-за неверного расчета налогов или несвоевременности по нашей вине.

— Стоимость наших профессиональных услуг ниже издержек по содержанию собственной бухгалтерии. Как показали многочисленные исследования, аутсорсинг не только надежнее, но и дешевле.

USŁUGI PRAWNE

Nasze usługi prawne odpowiadają tematom najczęściej poszukiwanym przez naszych klientów. W pierwszej kolejności zajmujemy się sprawami zapewnienia pobytu w Polsce pracownikom-cudzoziemcom zatrudnianym przez firmy naszych klientów.

Pomagamy w uzyskaniu wizy zezwalającej na pracę w Polsce. Przygotowujemy naszym klientom zaproszenia do Polski i składamy w ich imieniu oświadczenia o zamiarze zatrudnienia w Polsce;

Przygotowujemy wnioski o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP;

W szczególnych przypadkach, po spełnieniu szczególnych wymagań pomagamy w uzyskaniu karty rezydenta WE.

Dla firm naszych klientów wykonujących działalność koncesjonowaną przygotowujemy wystąpienia do właściwych organów państwowych o wydanie stosownej koncesji, licencji czy zezwolenia. Występujemy min. o licencje transportowe, koncesje na prowadzenie działalności pocztowej, pozwolenie na obrót towarów o znaczeniu specjalnym.

Zapewniamy pomoc prawną naszym klientom uczestniczącym w przetargach organizowanych na terenie Polski i UE. Także nabywcom ziemi pod inwestycje zapewniamy profesjonalny nadzór prawniczy.

LEASING I KREDYTY

Naszym stałym klientom posiadającym już co najmniej roczny staż biznesowy (roczne sprawozdanie finansowe) pomagamy w uzyskaniu:

-gwarancji bankowych niezbędnych do uzyskania na przykład licencji

-akredytyw bankowych dla transakcji w handlu zagranicznym

-kredytów obrotowych dla prowadzenia biznesu

-leasingu na zakup środków produkcji

-ubezpieczeń państwowych dla transakcji na rynkach o szczególnym ryzyku

Pomagamy w badaniu możliwości sfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej.

TŁUMACZENIA JĘZYKOWE

Naszym Klientom zapewniamy profesjonalną obsługę tłumaczy  języka r rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego. Zwłaszcza w sytuacjach gdzie wymagane jest w pełni świadome uczestnictwo np. kontaktach z notariuszem, podpisywanie uzgodnień z bankami, występowanie przed urzędami państwowymi i organami samorządowymi;

Wykonujemy pisemne tłumaczenia przysięgłe dokumentów zagranicznych: statutów przedsiębiorstw, upoważnień, zaświadczeń – wymaganych przez polskich notariuszy, sądy rejestrowe, urzędy skarbowe itp;

Specjalizujemy się w tłumaczeniach dokumentacji technicznej i biznesowej przedsiębiorstw, przekładach umów o współpracy technicznej lub ekonomicznej pomiędzy firmami z różnych krajów, oferty handlowe przedsiębiorstw i inne;

Wykonujemy też usługi dla ludności, tłumacząc dokumenty typu akty urodzenia, świadectwa ślubu, zaświadczenia wydawane przez zagraniczne urzędy, a także prywatną korespondencję

ZLECENIA SZCZEGÓLNE

Na indywidualne życzenie klientów zajmujemy się także pomocą w rozwiązywaniu ich ważnych życiowych potrzeb jak na przykład szybie wynajęcie mieszkania dla sprowadzonej do Polski rodziny, pomoc w umieszczeniu dziecka w przedszkolu lub szkole,

Podejmujemy wspólnie z naszymi klientami takie same zadania ale dotyczące zorganizowania firmy: znalezienie dla niej pomieszczeń, zorganizowanie biura, znalezienie kompetentnego pracownika, opracowanie wymaganych regulaminów, zorganizowanie spotkań z ewentualnymi kontrahentami itp.

Оставьте отзыв

Нужно ввойти для комментирования.