Księgowość

BUCHALTERIA POLSKA  świadczy kompleksowe usługi z zakresu księgowości.  Nasze świadczenia skierowane są przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym.

Zdecydowana większość firm przez nas obsługiwanych była przez nas zakładana i organizowana. Pozwala nam to widzieć działalność naszych Klientów z punktu widzenia ich potrzeb. Z tej perspektywy możemy zaoferować im taki zakres usług, który odpowiada ich indywidualnym potrzebom.

Oferta ta obejmuje usługi standardowe:

1. podpisanie umowy o prowadzenie spraw rachunkowych obejmującej:
1.1 powiadomienie Urzędu Skarbowego o udzielonych pełnomocnictwach i miejscu przechowywania dokumentacji finansowej podatnika;
1.2 uzgodnienie sposobów bieżącej współpracy z podatnikiem, w tym dostarczania dokumentacji do księgowania;
1.3 składanie okresowych sprawozdań i deklaracji w imieniu podatnika, sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych oraz przygotowywanie rocznych bilansów;
2. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
3. reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi. Informowanie naszych klientów o różnych wymaganiach dotyczących ich działalności biznesowej np. w zakresie rejestracji w unijnych systemach celnych, w sprawach ochrony środowiska i innych.

Świadczymy też następujące usługi ponadstandardowe

4. oferujemy współpracę „w chmurze”, która pozwala zarządzać i kontrolować firmę z każdego miejsca na świecie. Główne zalety tego systemu to:

1.4.1 dostęp on line do faktur i innych zbiorów dokumentów finansowych czy kadrowych;

1.4.2. możliwość bieżącej współpracy z klientem w sprawie opisu faktur, kwalifikacji wydatków  itd

1.4.3. dostęp do bieżących wyników i raportów finansowych

Ponadto oferujemy też usługi dodatkowe, na przykład:

5. przygotowywanie wniosków  kredytowych
6. porady, konsultacje oraz przygotowywanie i składanie wniosków do właściwych organów o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów,
7. reprezentacja podatnika podczas kontroli Urzędu Skarbowego.

KADRY I PŁACE

2.1. W ramach naszej  oferty przejmujemy na siebie obowiązki związane z prowadzeniem rozliczeń płacowych zarówno dla pracowników zatrudnionych na umowy o pracę, kontrakty cywilnoprawne oraz pozostałe;

2.1.1. Rozliczamy umowy terminowe poczynając od ich sporządzania, ich dystrybucji a kończąc na dokonywaniu z ich tytułu płatności;

2.1.2 Wykonujemy kalkulację wynagrodzeń i sporządzamy list płac w imieniu Klienta;

2.1.3. Sporządzamy w imieniu Klienta deklaracje ZUS oraz wyliczmy w jego imieniu zaliczki na podatek dochodowy PIT;

2.1.4 Sporządzamy i dostarczamy informacje, przeznaczonych dla pracowników, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy (tzw. paski płac oraz raporty typu RMUA),

2.1.5 Sporządzamy roczne informacje dla pracowników PIT-11 oraz deklaracje PIT-4R

2.2. Prowadzimy dokumentację kadrową  zachowując poufność posiadanych informacji a jednocześnie udostępniając wybrane dane upoważnionym osobom;

2.2.1. Każdemu pracownikowi zakładamy teczkę personalną, którą na bieżąco aktualizujemy

2.2.2. Zainteresowanych pracowników informujemy o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń bhp itp., w związku z upływającym terminem ich ważności. Każdemu pracownikowi ustalamy wymiar przysługującego mu  urlopu wypoczynkowego i prowadzimy ewidencję ich wykorzystania.

2.2.3. Gromadzimy dokumentację dotyczącą absencji pracowników (wnioski urlopowe, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność),

2.2.4. Wystawiamy zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracownika

Оставьте отзыв

Нужно ввойти для комментирования.