MŚP

Według ustawy «Prawo przedsiębiorców» za przedsiębiorcę średniego uważa się firmę, która: — spełniała w co najmniej jednym dwóch ostatnich lat warunki: * zatrudniała średnioroczne poniżej 250 pracowników, w przeliczeniu na...

Читать дальше read-more

Уведомление о приближающемся окончании срока действия сертификата Вашей электронной подписи в Польше (на флэшке).

Здесь важная информация о электронной подписи в Польше, если 2 летний срок от ее получения заканчивается, должны получить сообщение прибли...

Читать дальше read-more

Latest News